บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย
ดังนี้..
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Thermal Transfer Ribbon) ฟิล์มสำหรับเครื่องโทรสาร (Fax Film) สติ๊กเกอร์ ลาเบล ป้ายแท็ก (Sticker, Label and Tag) พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล และให้บริการด้านการพิมพ์ ด้วยอุปกรณ์ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย และให้ผลผลิตที่เต็มเปี่ยมด้วย ประสิทธิภาพได้แก่.. 
1. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด อุปกรณ์ และอะไหล่ (Barcode Printer and Spare Parts)
2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)
3. หมึกพิมพ์ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Ribbon)
4. สติ๊กเกอร์ (Sticker)
5. ป้ายกระดาษ (Tag)


พันธกิจ :


1. บริษัทฯมีการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
2. บริษัทฯจะเพิ่มศักยภาพของฝ่ายขายในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
3. บริษัทฯจะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น
4. พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. พนักงานระดับบริหารมีการจัดทำแผนงานและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 15,730